Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.  Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). Formålet er å samle interesserte fagfolk fra naturvitenskap, medisin, psykologi, filosofi og andre fag og miljøer, for å styrke kunnskapen, interessen og den tverrfaglige kommunikasjonen om bevissthetsforskning. Forumet organiserer åpne møter og gjesteforelesninger som annonseres på disse sidene og via en epostliste*.

Forum for Consciousness Research is a cross-disciplinary forum for researchers and others who are interested in a scientific approach to consciousness. The forum was founded in Oslo in June 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). It organizes open meetings and guest lectures that are announced at this web page and via an email list*

Redaktør /Editor: Dr. Olve Moldestad

Ansvarlig redaktør /Editorin-chief: Dr. Johan F. Storm

* For å melde deg på epostlisten: Send e-post merket BEVISSTHETSFORUM til:  j.f.storm@medisin.uio.no

Arrangement

Sep 17
Robert T. KNIGHT: Physiology of Human Cognition. Insights from Intracranial recording
Forsamlingsalen, Harald Scheldrups Hus, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 13:15PM to 15:00PM
Jun 2
Daniel DENNETT: Autonomy, Consciousness, and Responsibility
(NB! 2020). Auditorium 1, University Library, University of Oslo 15:30PM to 18:00PM
Sep 6
Workshop on Consciousness, Meditation, and the Resting Brain
Niels Treschows hus, 12th floor conference room, University of Oslo Campus 09:00AM to 17:00PM