Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.  Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). Formålet er å samle interesserte fagfolk fra naturvitenskap, medisin, psykologi, filosofi og andre fag og miljøer, for å styrke kunnskapen, interessen og den tverrfaglige kommunikasjonen om bevissthetsforskning. Forumet organiserer åpne møter og gjesteforelesninger som annonseres på disse sidene og via en epostliste*.

Forum for Consciousness Research is a cross-disciplinary forum for researchers and others who are interested in a scientific approach to consciousness. The forum was founded in Oslo in June 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). It organizes open meetings and guest lectures that are announced at this web page and via an email list*

Redaktør /Editor: Dr. Olve Moldestad

Ansvarlig redaktør /Editor-in-chief: Dr. Johan F. Storm

* For å melde deg på epostlisten: Send e-post merket BEVISSTHETSFORUM til:  j.f.storm@medisin.uio.no

Arrangement

Apr 20
Open Lecture w/Professor Bill Phillips
Runde Auditorium, Domus Medica, University of Oslo 14.00PM/16.00PM
Oct 10
Open Meeting in the Forum for Consciousness Research: Rodolfo Llinas
Auditorium 13, in Domus Medica, Gaustad 15:30 to 16:40
Aug 26
Symposium on Consciousness in Oslo, August 26, 2016
University of Oslo 11:45/AM- 13:30/PM
Apr 21
Meeting about Free will and Consciousness
Det Norske Vitenskapsakademi 06:00PM to 08:30PM