Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.  Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). Formålet er å samle interesserte fagfolk fra naturvitenskap, medisin, psykologi, filosofi og andre fag og miljøer, for å styrke kunnskapen, interessen og den tverrfaglige kommunikasjonen om bevissthetsforskning. Forumet organiserer åpne møter og gjesteforelesninger som annonseres på disse sidene og via en epostliste*.

Forum for Consciousness Research is a cross-disciplinary forum for researchers and others who are interested in a scientific approach to consciousness. The forum was founded in Oslo in June 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). It organizes open meetings and guest lectures that are announced at this web page and via an email list*

Redaktør /Editor: Dr. Olve Moldestad

Ansvarlig redaktør /Editorin-chief: Dr. Johan F. Storm

* For å melde deg på epostlisten: Send e-post merket BEVISSTHETSFORUM til:  j.f.storm@medisin.uio.no

Arrangement

Jan 28
Public lecture by DANIEL DENNETT: Autonomy, Consciousness, and Responsibility
Auditorium 1, Georg Sverdrups Hus/ Universitetsbiblioteket, Blindern 15.30PM to 17.30PM
Oct 24
Technical Workshop with Dr. Oliver Rhodes on SpiNNaker, a neuromorphic computing platform
Physiology Lunch Room/Library, Domus Medica, UiO (next to Rikshopitalet and Gaustad Hotel) 14:00pm to 15:00pm
Feb 22
Open meeting: Prof. Dr. Cyriel M.A. PENNARTZ «Consciousness and the integration of modalities: theory and experiment»
Auditorium 1, G. Sverdrups Hus/ Universitetsbiblioteket, Blindern, Moltke Moes vei 39 ved/ Blindernveien 02:00PM to 03:30PM
Jan 22
A conversation with Björn MERKER about consciousness and the brain
The Norwegian Academy of Science and Letters/ Det Norske Videnskaps-Akademi, 18.00-20.00