En samtale med David Chalmers om hjerne og bevissthet.

Event Start Date:
4. October 2023
Event End Date:
4. October 2023
Event Venue:

Invitasjon til 2. møte i Forum for bevissthetsforskning:

En samtale med David Chalmers om hjerne og bevissthet.

Tid:  Mandag 26. august 2013, kl.10.15-12.00.
Sted: Auditorium 13, Domus Medica, Gaustad  (like ved Gaustad hotell/Rikshospitalet).

Poster: CHALMERS-MØTE

På dette møtet får vi besøk av den berømte australske filosofen David Chalmers – en av vår tids mest kjente bevissthetsfilosofer.

Chalmers er en av de mest markante og dyptpløyende deltakerne i dagens filosofiske diskusjon om bevissthetens natur.  Han er kjent for sin formulering av “The hard problem of consciousness“, som mange mener er selve kjernespørsmålet: Hvorfor er vår hjernevirksomhet overhode ledsaget at opplevelser, altså av bevisste,  subjektive fornemmelser, følelser og tanker? Hvorfor er vi ikke alle bevisstløse zombier som lever våre live uten å oppleve noe ved det.   Motsatt er de såkalte “easy problems of consciousness“, som er alle de spørsmålene om hjernefunksjoner som kan besvares ved å kartlegge mekanismer, og som hjerneforskning derfor kan studere med sine metoder.

Chalmers  har markert seg som en skarp kritiker av en de dominerende  retningene  i vår tids bevissthetsfilosofi: Fysikalismen – altså ideen at alt er noe fysisk. Han mener fysikalismen er ute av stand til å besvare hvorfor vi har bevisste opplevelser.  I motsetning til de aller fleste andre av dagens filosofer, fremmer Chalmers derfor et dualistisk syn på hjerne og bevissthet, naturalistic dualism , som imidlertid kan sies å ha fellestrekk med blant annet Bertrand Russells nøytrale monisme.  Chalmers har også gitt viktige bidrag til bl.a. tolkning av kvantemekanikkens paradokser.

Møtet er lagt opp som en samtale med Chalmers om hjerne og bevissthet.

Han er invitert til vårt forum av professor Dagfinn Føllesdal. Chalmers  besøker Oslo etter invitasjon av Centre for the Study of Mind in Nature, UiO  (CSMN), der han den 27. august kl.16.15  skal holde The CSMN Annual Lecture of Mind in Nature,  2013: Title: “Consciousness and the collapse of the wave function.”  Den 23.-24. august skal han også delta i en Workshop: Panpsychism, Russellian Monism and the Nature of the Physical (Se: http://www.hf.uio.no/csmn/english/research/news-and-events/events/)

Alle er velkommen!

Johan F. Storm,

på vegne av Forum for bevissthetsforskning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *