Meeting about Free will and Consciousness

Event Start Date:
4. October 2023
Event End Date:
4. October 2023
Event Venue:

The  Norwegian Academy of Science and Letters and the Forum for Consciousness Research jointly present an  OPEN MEETING  concerning Free will and Consciousness.

 

Lecture by Prof. *John Dylan HAYNES*

Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging, Bernstein Center for Computational Neuroscience, Charité – Universitätsmedizin, Berlin

 

*What does neuroscience tell us about free will?*

 

Is free will just an illusion? Are all our actions predetermined by brain processes beyond our control? Are we just complex “machines” without any real freedom to decide, choose and act? Does this mean that we are not responsible for our choices and actions? These are ancient philosophical questions that are still hotly debated. Recent results from brain imaging suggest that at least some of our choices can be predicted with some accuracy several seconds before we know that we made the choice. Prof. John Dylan Haynes, who is a leading scientist in this field, will present some of his results and discuss what they mean.
Time: Thursday, 21 April, 18.00-20.00

Place: The Norwegian Academy of Science and Letters/  Det Norske Videnskaps-Akademi,
Drammensveien 78,    0271 Oslo.
18.00– 18.05 Opening by Prof. Erik Boye, The Norwegian Academy of Science and Letters

 

Programme:
18.00– 18.05   Opening by Prof. Erik Boye, The Norwegian Academy of Science and Letters
18.05– 18.10   Introduction by Prof. Johan F. Storm, Neurophysiology, University of Oslo
18.10– 19.00   Lecture by Prof. John Dylan Haynes
19.00– 19.10   10 minutes break
19.10– 19.40   Comments by Edmund Henden (Philosophy) and J.F. Storm (Neurophysiology)
19.40– 20.30   Panel Discussion and Questions from the Audience

**

Spørsmålet om vi har fri vilje, er et eldgammelt filosofisk problem som er nært beslektet med hjerne-bevissthets-problemet: “Fri vilje” og “bevisst vilje” betyr for mange nesten det samme. Dette spørsmålet er nylig  blitt aktualisert av ferske resultater fra hjerneforskning, og diskuteres i mange fora, også her til lands, bl.a.:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002215/17-12-2015

http://forskning.no/2015/12/har-vi-fri-vilje

http://www.nrk.no/viten/xl/mordere-har-ikke-noe-valg_-mener-forskere-1.12709180

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25025215/18-12-2015#t=57m46s

Medias format gir imidlertid ofte for lite plass til motforestillinger og balansert, nyansert diskusjon.

Vi planlegger et møte om temaet “FRI VILE” i løpet av våren 2016, trolig i mars-april (tid og sted vil bli annonsert senere), med bl.a.:

WIRECENTER

John-Dylan Haynes

Prof. Dr. rer. nat., Professor (W3) for Theory and Analysis of Large-Scale Brain Signals

Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging (BCAN), Charité – Universitätsmedizin Berlin
Bernstein Center for Computational Neuroscience,Berlin

Edmund Henden,

professor i filosofi ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Øystein Elgarøy,

professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, vil delta

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Spørsmålet om fri vilje er også tema for programmet «Schrödingers katt» som sendes 17.12.2015 på NRK TV.

I den anledning har jeg skrevet en tekst som supplement til programmet. Den ble først skrevet som utkast til en «Ytring» på NRK.no etter forslag fra programskaperne bak «Schrödingers katt», men publiseres i stedet her:

Har vi fri vilje?

Av Johan F. Storm

 Ny hjerneforskning synes å vise at våre valg er forutbestemt av hjerneprosesser uten at vi vet det selv. Er dette sensasjonelle funn som forandrer alt? Er fri vilje bare er en illusjon? Er vi ikke ansvarlige for våre valg og handlinger? Eller er dette forhastede feilslutninger? Dette debatteres i flere fora og er tema for NRKs Shrödingers katt 17.desember*. Jeg vil hevde at man kan svare både ja og nei på spørsmålet om vi har fri vilje – avhengig av hva man mener med disse ordene. Disse spørsmålene må belyses fra flere sider for å kunne gi dekkende svar.    

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *