Home
Large turnout and brilliant lecture by Stanislas Dehaene in Oslo / Godt oppmøte på foredrag av Dehaene

Large turnout and brilliant lecture by Stanislas Dehaene in Oslo / Godt oppmøte på foredrag av Dehaene

Av: Olve Moldestad, Johan F. Storm

Large turnout and brilliant lecture by Stanislas Dehaene in Oslo

There was a large turnout when Dr. Stanislas Dehaene  gave a brilliant lecture about his research on consciousness at Litteraturhuset in Oslo, in an open meeting hosted by the Forum for Consciousness Research and the Norwegian Academy of Science and Letters. The lecture hall was over-filled.

Sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi, arrangerte forum for bevissthetsforskning et åpent møte med professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene den 6. november. Mer en 150 deltakere møtte opp for å høre ham snakke om sin forskning på bevissthet. 

DSC01726

Mer en 150 hadde møtt opp for å høre Stanislas Dehaene (foto: Olve Moldestad).

Dehaene holdt et foredrag om en serie eksperimenter han har gjort med sine samarbeidspartnere som forsøker å beskrive de endringene som skjer i hjernen når forsøkspersonene blir oppmerksom på ny informasjon. Forsøkene benytter små endringer i de eksperimentelle betingelsene som kan avgjøre om de samme stimuli blir registrert eller ikke. Det er, for eksempel, små endringer i hvor lenge et stimulus blir presentert for forsøkspersonene. Forskningen benytter EEG, fMRI og MEG for å studere endringer i hjernes aktivitet under disse eksperimentene.

Møtet ble holdt på Litteraturhuset 6. november 2013 (foto: Olve Moldestad).

Møtet ble holdt på Litteraturhuset 6. november 2013 (foto: Olve Moldestad).

Resultatene fra Dehaenes forskning indikerer at bevissthet er forbundet med global økning i sen synkronisert aktivitet (en cortical «antenning») som er spredt over mange corticale områder. Sammen med sine medarbeidere har han utviklet en teori om et globalt nevronalt arbeidsminne eller -område i hjernen. I denne teorien er opplevelsen av bevissthet knyttet til tilgjengeligheten av informasjon i store nettverk i hjernen av pyramide-nevroner med langedistanse aksoner.

Foredraget ble etterfulgt av en debatt ledet av Visepreses Nils Chr. Stenseth, og i panelet satt professor i nevrofysiologi Johan F. Storm, førsteamanuensis i psykologi Thomas Espeseth, post. doc. i filosofi Sebastian Watzl sammen med professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene.

Visepreses Nils Chr. Stenseth (ytterst til høyre) ledet debatten under møtet (foto: Olve Moldestad).

Visepreses Nils Chr. Stenseth (ytterst til høyre) ledet debatten under møtet (foto: Olve Moldestad).

DSC01752

I panelet satt (fra venstre) professor i nevrofysiolog Johan F. Storm, førsteamanuensis i psykologi Thomas Espeseth, post. doc. i filosofi Sebastian Watzl og professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene (foto: Olve Moldestad).

Centre for Rare Disorders, Oslo University Hospital

Leave a Comment

*

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.