Home
Til forfattere

Til forfattere

Retningslinjer for forfattere

Forum for bevissthetsforskning tar imot bidrag innenfor sitt interesseområde. Alle bidrag blir kreditert men ikke honorert. Forumet mottar skriftlige innlegg på 300 til 1200 ord, og forskjellige multimediabidrag. Redaktørene står fritt til å akseptere, endre eller avvise innsendte bidrag, men bidragsytere har rett til å avvise redaktørenes endringer.

Bidragene skal skrives i et lett tilgjengelig og ikke-teknisk språk. Innleggene bør kunne leses av allment interesserte ikke-spesialister innen de relevante fagfeltene.

Forfatteren eller forfatterne må opprette en Gravatar (gravatar.com)  profil og får tildelt en bruker på forum for bevissthetsforskning. Profilen og brukeren vil inneholde basisinformasjon om forfatteren og vil være tilgjengelig på forumet.

Forfattere bees sende inn 1-3 bilder eller illustrasjoner til å ledsage innlegget. Forfatteren må selv ha rettigheter til bruk og distribusjon av disse. Det samme gjelder for andre multimediabidrag som filmer, lydfiler eller presentasjoner. Personer som er med i multimediabidrag må være informert.

One Comment

Leave a Comment

*

*