Møte om FRI VILJE våren 2016 (mars-april)

Spørsmålet om vi har fri vilje, er et eldgammelt filosofisk problem som er nært beslektet med hjerne-bevissthets-problemet: “Fri vilje” og “bevisst vilje” betyr for mange nesten det samme. Dette spørsmålet er nylig  blitt aktualisert av ferske resultater fra hjerneforskning, og diskuteres i mange fora, også her til lands, bl.a.:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002215/17-12-2015

http://forskning.no/2015/12/har-vi-fri-vilje

http://www.nrk.no/viten/xl/mordere-har-ikke-noe-valg_-mener-forskere-1.12709180

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25025215/18-12-2015#t=57m46s

Medias format gir imidlertid ofte for lite plass til motforestillinger og balansert, nyansert diskusjon.

Vi planlegger et møte om temaet “FRI VILE” i løpet av våren 2016, trolig i mars-april (tid og sted vil bli annonsert senere), med bl.a.:

WIRECENTER

John-Dylan Haynes

Prof. Dr. rer. nat., Professor (W3) for Theory and Analysis of Large-Scale Brain Signals

Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging (BCAN), Charité – Universitätsmedizin Berlin
Bernstein Center for Computational Neuroscience,Berlin

Edmund Henden,

professor i filosofi ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Øystein Elgarøy,

professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, vil delta

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Spørsmålet om fri vilje er også tema for programmet «Schrödingers katt» som sendes 17.12.2015 på NRK TV.

I den anledning har jeg skrevet en tekst som supplement til programmet. Den ble først skrevet som utkast til en «Ytring» på NRK.no etter forslag fra programskaperne bak «Schrödingers katt», men publiseres i stedet her:

Har vi fri vilje?

Av Johan F. Storm

 Ny hjerneforskning synes å vise at våre valg er forutbestemt av hjerneprosesser uten at vi vet det selv. Er dette sensasjonelle funn som forandrer alt? Er fri vilje bare er en illusjon? Er vi ikke ansvarlige for våre valg og handlinger? Eller er dette forhastede feilslutninger? Dette debatteres i flere fora og er tema for NRKs Shrödingers katt 17.desember*. Jeg vil hevde at man kan svare både ja og nei på spørsmålet om vi har fri vilje – avhengig av hva man mener med disse ordene. Disse spørsmålene må belyses fra flere sider for å kunne gi dekkende svar.    

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

 

NorMind – a network of philosophers of mind: first Meeting in Bergen January 2015

20150609_NORMIND Logo Se: http://www.normind.org/

“NorMind is an informal network of philosophers of mind and cognitive science working in the Nordic countries.

The overarching aim of the network is to nurture a stronger community of researchers who are working in the Nordic countries, and who have overlapping interests.

NorMind does this in two ways: by organising meetings, and by running a blog.”  NorMind organised its first Meeting at the University of Bergen on January 9, 2015

Excellent lectures by Christof Koch at the University of Oslo, May 8, 2015

The largest lecture hall at the University of Oslo was filled with scientists, students, and others when Professor Christof Koch presented both his pioneering work in consciousness research, and his work at the Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA, where he is currently the Chief Scientific Officer, in two excellent lectures:

  1. Building Brain Observatories – Exploring Cortex in a High-Throughput Manner
  2. The Biology of Consciousness
DSC_0227
Christof Koch lecturing on “The Biology of Consciousness “ in the largest lecture hall of the University of Oslo, on May 8, 2015.
DSC_0175
The Vice-Rector of the University of Oslo, Prof. Knut Fægri opened the meeting.
DSC_0177
Johan Storm hosted the meeting and introduced Dr. Koch.

The lectures were followed by a panel discussion on consciousness research with Dr. Koch, Thomas Espeseth   (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo), Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (both from philosophy, University of Oslo), and Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo).

Koch-panel-discussion
Dr. Olve Moldestad chaired the panel discussion with (from left) Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (philosophy, University of Oslo), Christof Koch , Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo), and Thomas Espeseth (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo).
Koch-panel-discussion-2
From the panel discussion; (from left) Hedda Hassel Mørch, Christof Koch , Johan F. Storm, and Thomas Espeseth

This open meeting was hosted by the Forum for Consciousness Research, in collaboration with the University of Oslo.

After the open meeting, there was a lunch with invited guests. And Christof Koch gave an interview on free will” to the national Norwegian TV company NRK. The Interview will be aired in the science magazine “Scrödingers katt” in the fall of 2015.

Well-attended lecture “On Consciousness” by Terrence Deacon in Oslo

Dr. Terrence W. Deacon, Professor of Biological Anthropology and Linguistics at University of California-Berkeley, was invited to Oslo in January 2015 by the Institute of Social Anthropology, University of Oslo. Reflecting his wide interests, he gave seminars and lectures both about language (in Inst. Anthropology, Jan. 7) and about evolution at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO (Jan. 9). On Saturday 10 January, he also presented his ideas on consciousness in a joint meeting of the Forum for Consciousness Research and The Norwegian Academy of Science and Letters, in Litteraturhuset, in a lecture covering a wide range of topics, entitled:

“On consciousness – Emergence of Life and Consciousness: How “self” can be physical and yet neither material nor energetic”

The “Amalie Skram” lecture hall in Litteraturhuset was filled to capacity with an interested audience.

Professor Øivind Andersen, Secretary General of The Norwegian Academy of Science and Letters, opened the meeting and welcomed Professor Deacon. The lecture was followed by questions from the audience and a panel discussion.

DSC_0138
Professor Professor Terrence W. Deacon giving his lecture: «On consciousness”, Saturday 10 January, 2015 in Litteraturhuset, Oslo.

 

 

DSC_0119
Professor Øivind Andersen, Secretary General of The Norwegian Academy of Science and Letters, opened the meeting and welcomed Professor Deacon.

 

Professor Johan F. Storm introduced Professor Deacon.

 

DSC_0141
The “Amalie Skram” lecture hall was filled with an interested audience.
DSC03524
The “Amalie Skram” lecture hall was filled with an interested audience.
DSC03531
The lecture was followed by questions from the audience and a panel discussion with (from left) Thomas Watzl (philosophy, University of Oslo), Terrence W. Deacon (UC-Berkeley), and Johan F. Storm (neurophysiology, University of Oslo).

 

Funding for TMS-EEG equipment for consciousness research in Oslo

A consortium of neuroscience research groups and clinicians at the University of Oslo (UiO) and Oslo University Hospital (OUS) has recently obtained funding from the infastructure programme at UiO for acquiring TMS-EEG equipment for use in consciousness research.

Trans-cranial magnetic stimulation (TMS) combined With TMS-compatible high-density electroencephalography (hdEEG) have numerous applications in preclinical and clinical brain research, diagnosis and therapy, related to sensory, motor, and cognitive brain functions and diseases. TMS is widely used in research in humans and animals, and for diagnosis and monitoring of sensory, motor and cognitive dysfunctions, including altered states of consciousness due to brain injury or stoke. TMS can also be used for research and guiding in neurosurgery, monitoring anesthesia or rehabilitation after brain injury, treatment of neurological and psychiatric disorders including depression and multiple sclerosis.

Navigated TMS combined with high-density EEG (nTMS-hdEEG) has recently yielded highly promising results in consciousness research and diagnosis of disorders of consciousness, by providing a measurable index of consciousness.

 

This webpage will soon be updated (December 2014)

In September this year, we changed the address and format of our webpage from the one shown in the picture (http://bevissthetsforum.com, from July 2014) to the present one (http://bevissthetsforum.no), which was opened 30 September.

The old webpage (http://bevissthetsforum.com) was then closed down, but most of its content has unfortunately not yet been transferred to this new page, because of other obligations. Thus at present only a few samples of the previous content are shown here.

In the next few days and weeks, we will gradually update this webpage and also import more of the old content.

-Johan F. Storm, 23 Nov. 2014

Artikkel om “Mysteriet bevissthet” i Dagens Næringsliv 22. nov. 2014

 

Dagens Næringsliv 22. nov. 2014

“Mysteriet bevissthet”

Hjerneforskning kaster nytt lys over en stor, uløst gåte: Hva er bevissthet?

Johan F. Storm, Marianne Løvstad, Dagfinn Føllesdal, Pål G Larsson, Bjørn E Juel og Nils Chr. Stenseth

Nobelprisen til ekteparet Moser har gitt økt oppmerksomhet om en sterk tradisjon i norsk hjerneforskning; og vår tid er en gullalder for utforsking av hjernens mysterier. Endelig er det utviklet metoder som også kan kaste nytt lys over en av de største uløste gåtene om oss selv: Hva er egentlig bevissthet?

Vår bevissthet er alt vi opplever når vi er våkne eller drømmer – det som forsvinner i drømmeløs søvn eller koma. Knapt noe er mer sentralt i våre liv. Likevel anså mange hjerneforskere inntil nylig bevisstheten som noe håpløst diffust, og overlot den mest til filosofene. Hovedproblemet er at man ikke kan måle bevisstheten direkte eller gi noe klart svar på hvordan den kan oppstå fra hjerneprosesser, selv om man kan studere hjernen og atferd i detalj.

Dermed er bevisstheten tilsynelatende utilgjengelig for naturvitenskapelige metoder. Dette medfører etiske og medisinske dilemmaer i møte med pasienter med alvorlig hjerneskade som våkner fra koma, men ikke viser viljestyrt aktivitet. De ansees å mangle bevissthet, og kan være i en såkalt «vegetativ» tilstand i lang tid.

Kunnskapsrevolusjonen i vår forståelse av hjernen har gitt økt forståelse for at bevissthet også kan studeres naturvitenskapelig. Ledende hjerneforskere har utviklet bevissthetsforskningen til en stadig mer eksakt naturvitenskap, med lovende metoder, som nå også tas i bruk i Norge. Bevisstheten er knyttet til bestemte mønstre av hjerneaktivitet, mens mye av det som ellers skjer i hjernen er ubevisst. Derfor postulerte F. Crick (som tidligere fant strukturen til DNA) og C. Koch i 1995 at det måtte finnes en minste gruppe av hjerneprosesser som kan gi opphav til en spesifikk bevisst opplevelse (som en lyd, farge, tanke eller følelse). Man håper å finne lovmessigheter ved slike «korrelater» som kan lede til en god teori; og forskere som S. Dehaene og G. Tononi har hatt stor fremgang.

Tononi har utviklet en matematisk teori for bevissthet. I følge denne er våre bevisste opplevelser «integrert informasjon» i hjernens komplekse nettverk av celler. At det er stor hjerneaktivitet er ikke nok; den må være rik på informasjon og samvirke som en enhet for å gi bevissthet. Tononi og kolleger har videre utviklet en metode som bruker magnetisk stimulering og elektrofysiologiske målinger (EEG) til å påvise om personer har bevissthet. Andre forskere, som A. Owen, har brukt hjerneavbildning til å påvise at noen pasienter som atferdsmessig fremstår som «vegetative» trolig likevel har bevissthet. Et tverrfaglig forum for bevissthetsforskning (bevissthetsforum.no) er opprettet i samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi. Vi håper at denne spennende utviklingen vil føre til bedre hjelp for hardt skadde pasienter, og kaste nytt lys over et av vitenskapens dypeste, ubesvarte spørsmål: Hvordan oppstår våre bevisste opplevelser fra materielle hjerneprosesser?