Home
Om forumet

Om forumet

Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.  Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). Formålet er å samle interesserte fagfolk fra naturvitenskap, medisin, psykologi, filosofi og andre fag og miljøer, for å styrke kunnskapen, interessen og den tverrfaglige kommunikasjonen om disse spørsmålene. Forumet organiserer åpne møter og gjesteforelesninger som annonseres på disse sidene og via en epostliste.

Bevisstheten er det vi er mest intimt fortrolig med: Våre opplevelser av å sanse, føle og tenke – det som forsvinner i dyp, drømmeløs søvn, narkose eller koma, og som kommer tilbake når vi våkner opp. Men samtidig er det et mysterium hvordan bevisste opplevelser kan oppstå fra fysiske og kjemiske prosesser i hjernen. Vi mangler fortsatt en forklaring som vitenskapen kan enes om. Dette er blitt kalt den største intellektuelle utfordring i vårt årtusen, og krever etter alt å dømme en tverrfaglig tilnærming.

Forum for Consciousness Research is a cross-disciplinary forum for researchers and others who are interested in a scientific approach to consciousness. The forum was founded in Oslo in June 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). It organizes open meetings and guest lectures that are announced at this web page and via an email list*

Redaktør /Editor: Dr. Olve Moldestad

Ansvarlig redaktør /Editorin-chief: Dr. Johan F. Storm

* For å melde deg på epostlisten: Send e-post merket BEVISSTHETSFORUM til:  j.f.storm@medisin.uio.no