Yearly Archives: 2015

MEETING OF THE ASSC IN BUENOS AIRES, ARGENTINA, June 2016

The 20th annual meeting of the Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC) will be held in Buenos Aires, Argentina, 15th – 18th June 2016

“The ASSC is an academic society that promotes rigorous research directed toward understanding the nature, function, and underlying mechanisms of consciousness. The ASSC includes members working in the fields of cognitive science, medicine, neuroscience, philosophy, and other relevant disciplines in the sciences and humanities.”

ASSC 20

 

 

 

EU-midler til bevissthetsforskere i Oslo

Et konsortium ledet fra Universitetet i Oslo (UiO) fikk i september 2015 bevilget midler til bevissthetsforskning (ca. 16 mill. NOK for de første 2 år; ), innenfor the Human Brain Project (HBP).

Prosjektet, som ledes av J.F. Storm, UiO, omfatter forskningsgrupper i Oslo, Belgia, Italia og Sveits:

Oslo: UiO (The Brain Signaling group, led by J.F. Storm) og Oslo Universitetssykehus (OUS, Rikshospitalet: overlege, dr.med. Pål Gunnar Larsson, Nevrokirurgisk avd. o.a.; og Sunnaas sykehus: Dr. Marianne Løvstad o.a.)

Belgia: The Coma Science Group, led by Dr. Steven Laureys, at the Cyclotron Research Centre of the University of Liège.

Italia:  Integrated Thalamo-Cortical Function (iTCf) research group (www.thalamocortical.org) led by Dr. Marcello Massimini, University of Milan.

Sveits: Sean Hill, co-Director of Neuroinformatics in Human Brain Project (HBP), Ecole Poly­tech­nique Fédérale de Lau­sanne (EPF), and Scientific Director of the International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)

Prosjektets tittel: Experimental and computational exploration of consciousness mechanisms and methods in mice and humans  (Short name: Conscious Brain)

 

EU commision

2015_Sept_PRESS RELEASE from EU Commission

http://www.med.uio.no/imb/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/imb-human-brain-project.html

http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/EU-midler-til-bevissthetsforskere.aspx

Møte om FRI VILJE våren 2016 (mars-april)

Spørsmålet om vi har fri vilje, er et eldgammelt filosofisk problem som er nært beslektet med hjerne-bevissthets-problemet: “Fri vilje” og “bevisst vilje” betyr for mange nesten det samme. Dette spørsmålet er nylig  blitt aktualisert av ferske resultater fra hjerneforskning, og diskuteres i mange fora, også her til lands, bl.a.:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002215/17-12-2015

http://forskning.no/2015/12/har-vi-fri-vilje

http://www.nrk.no/viten/xl/mordere-har-ikke-noe-valg_-mener-forskere-1.12709180

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25025215/18-12-2015#t=57m46s

Medias format gir imidlertid ofte for lite plass til motforestillinger og balansert, nyansert diskusjon.

Vi planlegger et møte om temaet “FRI VILE” i løpet av våren 2016, trolig i mars-april (tid og sted vil bli annonsert senere), med bl.a.:

WIRECENTER

John-Dylan Haynes

Prof. Dr. rer. nat., Professor (W3) for Theory and Analysis of Large-Scale Brain Signals

Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging (BCAN), Charité – Universitätsmedizin Berlin
Bernstein Center for Computational Neuroscience,Berlin

Edmund Henden,

professor i filosofi ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Øystein Elgarøy,

professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, vil delta

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Spørsmålet om fri vilje er også tema for programmet «Schrödingers katt» som sendes 17.12.2015 på NRK TV.

I den anledning har jeg skrevet en tekst som supplement til programmet. Den ble først skrevet som utkast til en «Ytring» på NRK.no etter forslag fra programskaperne bak «Schrödingers katt», men publiseres i stedet her:

Har vi fri vilje?

Av Johan F. Storm

 Ny hjerneforskning synes å vise at våre valg er forutbestemt av hjerneprosesser uten at vi vet det selv. Er dette sensasjonelle funn som forandrer alt? Er fri vilje bare er en illusjon? Er vi ikke ansvarlige for våre valg og handlinger? Eller er dette forhastede feilslutninger? Dette debatteres i flere fora og er tema for NRKs Shrödingers katt 17.desember*. Jeg vil hevde at man kan svare både ja og nei på spørsmålet om vi har fri vilje – avhengig av hva man mener med disse ordene. Disse spørsmålene må belyses fra flere sider for å kunne gi dekkende svar.    

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

 

NorMind – a network of philosophers of mind: first Meeting in Bergen January 2015

20150609_NORMIND Logo Se: http://www.normind.org/

“NorMind is an informal network of philosophers of mind and cognitive science working in the Nordic countries.

The overarching aim of the network is to nurture a stronger community of researchers who are working in the Nordic countries, and who have overlapping interests.

NorMind does this in two ways: by organising meetings, and by running a blog.”  NorMind organised its first Meeting at the University of Bergen on January 9, 2015

Excellent lectures by Christof Koch at the University of Oslo, May 8, 2015

The largest lecture hall at the University of Oslo was filled with scientists, students, and others when Professor Christof Koch presented both his pioneering work in consciousness research, and his work at the Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA, where he is currently the Chief Scientific Officer, in two excellent lectures:

  1. Building Brain Observatories – Exploring Cortex in a High-Throughput Manner
  2. The Biology of Consciousness
DSC_0227
Christof Koch lecturing on “The Biology of Consciousness “ in the largest lecture hall of the University of Oslo, on May 8, 2015.
DSC_0175
The Vice-Rector of the University of Oslo, Prof. Knut Fægri opened the meeting.
DSC_0177
Johan Storm hosted the meeting and introduced Dr. Koch.

The lectures were followed by a panel discussion on consciousness research with Dr. Koch, Thomas Espeseth   (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo), Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (both from philosophy, University of Oslo), and Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo).

Koch-panel-discussion
Dr. Olve Moldestad chaired the panel discussion with (from left) Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (philosophy, University of Oslo), Christof Koch , Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo), and Thomas Espeseth (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo).
Koch-panel-discussion-2
From the panel discussion; (from left) Hedda Hassel Mørch, Christof Koch , Johan F. Storm, and Thomas Espeseth

This open meeting was hosted by the Forum for Consciousness Research, in collaboration with the University of Oslo.

After the open meeting, there was a lunch with invited guests. And Christof Koch gave an interview on free will” to the national Norwegian TV company NRK. The Interview will be aired in the science magazine “Scrödingers katt” in the fall of 2015.