Category Archives: Filosofi

THE DREAMING BRAIN On Sleep, Dreaming and Consciousness

Forum for Consciousness Research and The Norwegian Academy of Science and Letters invite you to an open meeting on the science and philosophy of sleep, dreaming and consciousness.

Schedule:
11.00 – 11.05: Introduction by Johan F. Storm, Neurophysiology, University of Oslo
11.05 – 12.05: Antti Revonsuo: On the fundamental nature of dreaming: From dream philosophy to consciousness science.
12.05 – 12.20: Coffee break
12.20 – 13.20: Francesca Siclari: Conscious experience in sleep: a high-density EEG assessment
13.20 – 13.50: Discussion and questions from the audience

Dr. Antti Revonsuo (Professor of Cognitive Neuroscience, University of Skövde) is a Finnish cognitive neuroscientist and philosopher of mind. He seeks to understand consciousness as a biological phenomenon and his work focuses on altered states of consciousness with dreaming in particular. He is well known for his Threat Simulation Theory, which states that dreams serve the biological function of rehearsing possibly threatening situations in order to aid survival.

Dr. Francesca Siclari (Lausanne University Hospital) is a medical neuroscientist specialized on consciousness and dreams. She seeks to understand consciousness based on dream content and their neural representation in the human brain. Her work together with Giulio Tononi is best known for describing the first neural correlates of dream experiences in the source reconstructed EEG.



3 weeks until the unique event in Barcelona – Understanding Consciousness

Human Brain Project (HBP) invites scientists, physicians, philosophers and students to join project’s first large international conference devoted to the understanding of consciousness.

The conference will focus on fundamentals and theory, experimental studies, computational models, and clinical-societal implications of consciousness research. This is the first in a series of large, HBP international conference.

logo

How does our subjective experience emerge from the brain? How does consciousness relate to the physical world? These age-old, deep questions are now at last being addressed directly and broadly by neuroscience and will become crucial in the decades to come.

Where does consciousness arise? Where is the boundary between insentient matter and a spark of subjectivity? The spectrum of consciousness-related conundrums is rapidly expanding: we are saving islands of human brain from devastating injuries, growing cerebral organoids in a vat, and building intelligent machines that perform faster and better than any healthy subject.

Society needs to be scientifically and culturally prepared to face these emerging questions. To do so, an approach with the broadest scope is needed: diverse theoretical frameworks, brain anatomy, physiology, and chemistry across scales and species, detailed and large-scale computer simulations, deep learning, neuromorphic computing, robotics, clinical neurology, anaesthesiology, psychology, behavioural, computational, and philosophical analysis must interact and blend on a single infrastructure.

In the European Human Brain Project, a number of teams work together on consciousness and related questions, connecting neuroscience, philosophy, and technology. At the conference this research will be presented and discussed, along with presentations by world-leading scholars from outside the project, like Karl Friston,  and David Chalmers, Ned Block, Rodolfo Llinas, Wolf Singer, Emery Brown, Olaf Blanke.

Programme and Further Information

 

UNDERSTANDING CONSCIOUSNESS – a scientific quest for the 21st century.

Option 1

The Human Brain Project is inviting scientists, physicians, and students to join HBP’s first large international conference, which is devoted to the understanding consciousness. The conference is open to all who are interested in this topic.

This is the first in a series of large, HBP international conferences and will take place in central Barcelona on two full days in June 21-22, 2018. This conference will focus on fundamentals and theory, computational models, and clinical-societal implications of consciousness research. For program and registration please see below.

Scientific program

Registration page

Abstract submission and full website would be available soon.

 

Møte om FRI VILJE våren 2016 (mars-april)

Spørsmålet om vi har fri vilje, er et eldgammelt filosofisk problem som er nært beslektet med hjerne-bevissthets-problemet: “Fri vilje” og “bevisst vilje” betyr for mange nesten det samme. Dette spørsmålet er nylig  blitt aktualisert av ferske resultater fra hjerneforskning, og diskuteres i mange fora, også her til lands, bl.a.:

https://tv.nrk.no/serie/schrodingers-katt/DMPV73002215/17-12-2015

http://forskning.no/2015/12/har-vi-fri-vilje

http://www.nrk.no/viten/xl/mordere-har-ikke-noe-valg_-mener-forskere-1.12709180

https://radio.nrk.no/serie/ekko-hovedsending/MDSP25025215/18-12-2015#t=57m46s

Medias format gir imidlertid ofte for lite plass til motforestillinger og balansert, nyansert diskusjon.

Vi planlegger et møte om temaet “FRI VILE” i løpet av våren 2016, trolig i mars-april (tid og sted vil bli annonsert senere), med bl.a.:

WIRECENTER

John-Dylan Haynes

Prof. Dr. rer. nat., Professor (W3) for Theory and Analysis of Large-Scale Brain Signals

Director of Berlin Center for Advanced Neuroimaging (BCAN), Charité – Universitätsmedizin Berlin
Bernstein Center for Computational Neuroscience,Berlin

Edmund Henden,

professor i filosofi ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Øystein Elgarøy,

professor – Institutt for teoretisk astrofysikk, UiO, vil delta

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Spørsmålet om fri vilje er også tema for programmet «Schrödingers katt» som sendes 17.12.2015 på NRK TV.

I den anledning har jeg skrevet en tekst som supplement til programmet. Den ble først skrevet som utkast til en «Ytring» på NRK.no etter forslag fra programskaperne bak «Schrödingers katt», men publiseres i stedet her:

Har vi fri vilje?

Av Johan F. Storm

 Ny hjerneforskning synes å vise at våre valg er forutbestemt av hjerneprosesser uten at vi vet det selv. Er dette sensasjonelle funn som forandrer alt? Er fri vilje bare er en illusjon? Er vi ikke ansvarlige for våre valg og handlinger? Eller er dette forhastede feilslutninger? Dette debatteres i flere fora og er tema for NRKs Shrödingers katt 17.desember*. Jeg vil hevde at man kan svare både ja og nei på spørsmålet om vi har fri vilje – avhengig av hva man mener med disse ordene. Disse spørsmålene må belyses fra flere sider for å kunne gi dekkende svar.    

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

Resten av teksten finnes her:   20151217_FRI VILJE – Bevissthetsforum_Suppl. Schrödingers katt_JFS13

 

 

Artikkel om “Mysteriet bevissthet” i Dagens Næringsliv 22. nov. 2014

 

Dagens Næringsliv 22. nov. 2014

“Mysteriet bevissthet”

Hjerneforskning kaster nytt lys over en stor, uløst gåte: Hva er bevissthet?

Johan F. Storm, Marianne Løvstad, Dagfinn Føllesdal, Pål G Larsson, Bjørn E Juel og Nils Chr. Stenseth

Nobelprisen til ekteparet Moser har gitt økt oppmerksomhet om en sterk tradisjon i norsk hjerneforskning; og vår tid er en gullalder for utforsking av hjernens mysterier. Endelig er det utviklet metoder som også kan kaste nytt lys over en av de største uløste gåtene om oss selv: Hva er egentlig bevissthet?

Vår bevissthet er alt vi opplever når vi er våkne eller drømmer – det som forsvinner i drømmeløs søvn eller koma. Knapt noe er mer sentralt i våre liv. Likevel anså mange hjerneforskere inntil nylig bevisstheten som noe håpløst diffust, og overlot den mest til filosofene. Hovedproblemet er at man ikke kan måle bevisstheten direkte eller gi noe klart svar på hvordan den kan oppstå fra hjerneprosesser, selv om man kan studere hjernen og atferd i detalj.

Dermed er bevisstheten tilsynelatende utilgjengelig for naturvitenskapelige metoder. Dette medfører etiske og medisinske dilemmaer i møte med pasienter med alvorlig hjerneskade som våkner fra koma, men ikke viser viljestyrt aktivitet. De ansees å mangle bevissthet, og kan være i en såkalt «vegetativ» tilstand i lang tid.

Kunnskapsrevolusjonen i vår forståelse av hjernen har gitt økt forståelse for at bevissthet også kan studeres naturvitenskapelig. Ledende hjerneforskere har utviklet bevissthetsforskningen til en stadig mer eksakt naturvitenskap, med lovende metoder, som nå også tas i bruk i Norge. Bevisstheten er knyttet til bestemte mønstre av hjerneaktivitet, mens mye av det som ellers skjer i hjernen er ubevisst. Derfor postulerte F. Crick (som tidligere fant strukturen til DNA) og C. Koch i 1995 at det måtte finnes en minste gruppe av hjerneprosesser som kan gi opphav til en spesifikk bevisst opplevelse (som en lyd, farge, tanke eller følelse). Man håper å finne lovmessigheter ved slike «korrelater» som kan lede til en god teori; og forskere som S. Dehaene og G. Tononi har hatt stor fremgang.

Tononi har utviklet en matematisk teori for bevissthet. I følge denne er våre bevisste opplevelser «integrert informasjon» i hjernens komplekse nettverk av celler. At det er stor hjerneaktivitet er ikke nok; den må være rik på informasjon og samvirke som en enhet for å gi bevissthet. Tononi og kolleger har videre utviklet en metode som bruker magnetisk stimulering og elektrofysiologiske målinger (EEG) til å påvise om personer har bevissthet. Andre forskere, som A. Owen, har brukt hjerneavbildning til å påvise at noen pasienter som atferdsmessig fremstår som «vegetative» trolig likevel har bevissthet. Et tverrfaglig forum for bevissthetsforskning (bevissthetsforum.no) er opprettet i samarbeid med Det Norske Videnskapsakademi. Vi håper at denne spennende utviklingen vil føre til bedre hjelp for hardt skadde pasienter, og kaste nytt lys over et av vitenskapens dypeste, ubesvarte spørsmål: Hvordan oppstår våre bevisste opplevelser fra materielle hjerneprosesser?

Large turnout and brilliant lecture by Giulio Tononi April 4, 2014.

The largest lecture hall in Litteraturhuset was over-filled with people when Giulio Tononi gave a brilliant lecture about his research on consciousness and his Integrated Information Theory at Litteraturhuset in Oslo. It was an open meeting hosted by the Forum for Consciousness Research and the Norwegian Academy of Science and Letters.

Professor Nils Christian Stenseth, leader of the  Norwegian Academy of Science and Letters, opens the Meeting.
Professor Nils Christian Stenseth, leader of the Norwegian Academy of Science and Letters, opens the Meeting.

Yes_DSC_0063[1]_Tonon-Følles-Fenstad i salen smiler
Giulio Tononi (left) with professors Dagfinn Føllesdal (philosophy, UiO and Stanford:; middle) and Jens Erik Fenstad (mathematics, UiO; right) before Tononi’s lecture.
Yes_DSC_0103[1]_Panel_Følles-Sebast-Ton-Fenst_smiler
Panel discussion with Dagfinn Føllesdal and Sebastian Watzl (both philosophy; left), Giulio Tononi, and Jens Erik Fenstad (mathematics; right).Yes_DSC_0077[1]_Tononi på talerstolen-fjern
Yes_DSC_0111[1]_Panel og JFS ser ned
Johan F. Storm chaired the meeting and panel discussion with Giulio Tononi, Dagfinn Føllesdal (philosophy; left), Jens Erik Fenstad (mathematics; right), Bruno Laing (psychology; half hidden).
20130407_R4-A3_PLAKAT_TONONI-MØTET Litthuset 4-Apri_RETTET Chair etc_JFS

2014_Tononi talk Litt hus-PLAKAT_PrntScr_JFStorm  2014_Tononi talk Litt hus-on DNVA-sider_PrntScreen2014_Tononi IIT 3.0 Fig9 PrntScreen

 

 

 

 

Giulio Tononi gave tutorial on Integrated Information Theory in Oslo, April 4th

On April 4th 2014, 11.oo-13.45, Dr. Giulio Tononi gave a tutorial on his Integrated Information Theory (IIT) of consciousness at the Department of Physiology, IMB, University of Oslo. The tutorial was attended by 25 students, researchers, and professors from different disciplines, including philosophy, psychology, basal and clinical neurophysiology, neurology, mathematics, statistics, biochemistry/molecular biology, medicine, and evolutionary biology.