Forum for bevissthetsforskning er et tverrfaglig møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.  Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). Formålet er å samle interesserte fagfolk fra naturvitenskap, medisin, psykologi, filosofi og andre fag og miljøer, for å styrke kunnskapen, interessen og den tverrfaglige kommunikasjonen om bevissthetsforskning. Forumet organiserer åpne møter og gjesteforelesninger som annonseres på disse sidene og via en epostliste*.

Forum for Consciousness Research is a cross-disciplinary forum for researchers and others who are interested in a scientific approach to consciousness. The forum was founded in Oslo in June 2013 (http://bevissthetsforum.no/forum-for-bevissthetsforskning-innledning/). It organizes open meetings and guest lectures that are announced at this web page and via an email list*

Redaktør /Editor: André Sevenius Nilsen

Ansvarlig redaktør /Editorin-chief: Dr. Johan F. Storm

* To join the e-mail list for updates and invitations to events organized by the forum:

Follow this link, fill in your name and e-mail address, and push confirm. You should then get an email asking you to confirm one final time.

You can also send an email to j.f.storm@medisin.uio.no or sevenius.nilsen@gmail.com marked «BEVISSTHETSFORUM» in the subject field.