Hvordan kan fysiske hjerneprosesser gi opphav til bevisste opplevelser?

Event Start Date:
13. July 2024
Event End Date:
13. July 2024
Event Venue:

Johan F. Storm, prof. dr.med

Fysiologisk avd./IMB, UiO

Hvordan våre sanseopplevelser, tanker og følelser kan oppstå fra materielle prosesser i hjernen er et uløst problem som filosofene har strevd med i århundrer. Nå gir nye teorier og metoder håp om at naturvitenskapen kan gi svar.

Fredagsmøtet i tverrfaglig forum

Fredagsmøtet i tverrfaglig forum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *