Home
Events
Om hjernens mysterier

Arrangement info

  • StedAuditorium 1, Sverdrups hus/Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo, Blindern
  • Dato6. October, 2015
  • Tid19:00
  • Oslo, Norge

Om hjernens mysterier

I sitt foredrag vil Johan Frederik Storm gi en innføring i nyere bevissthetsforskning.

Johan Fredrik Storm er en av Norges fremste hjerneforskere og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Han leder også Forum for bevissthetsforskning, et tverrfaglig
møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.
Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013.

www.forumviten.info