Om hjernens mysterier

Event Start Date:
13. July 2024
Event End Date:
13. July 2024
Event Venue:

I sitt foredrag vil Johan Frederik Storm gi en innføring i nyere bevissthetsforskning.

Johan Fredrik Storm er en av Norges fremste hjerneforskere og professor ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Han leder også Forum for bevissthetsforskning, et tverrfaglig
møtepunkt for forskere og andre som er interessert i vitenskapelige tilnærminger til bevissthet.
Forumet ble stiftet i Oslo i juni 2013.

www.forumviten.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *